Op alle producten van Toptegels.nl, met uitzondering van eventuele restpartijen, is er sprake van fabrieksgarantie van minimaal 1 jaar (ingaande op de dag van levering). Aangezien wij een uitgebreid online assortiment tegels en 'bijproducten' aanbieden, is het mogelijk dat de fabrieksgarantie per product, merk of fabrikant verschilt. Wil je van een specifiek product de fabrieksgarantievoorwaarden ontvangen, kunnen wij deze gericht voor je opvragen.

Hieronder lees je de garantievoorwaarden van Toptegels.nl

Garantievoorwaarden

De fabrieksgarantie is productafhankelijk. Heb je verschillende producten besteld, dan is het mogelijk dat de garantievoorwaarden per product anders zijn. De garantietermijn gaat in op de dag van levering.

Er is geen sprake van garantie in het geval van:

  • Natuurlijke slijtage van producten die aan standaardslijtage onderhevig zijn;
  • Schade die te wijten is aan de consument al dan niet derde partijen die onjuist gebruik maken van het product /de producten;
  • Schade die ontstaan is tijdens het verwerken van het product/de producten en overige oorzaken van buitenaf.

Is er een probleem m.b.t. de juiste producten en/of de juiste aantallen, stuur dan een e-mail naar orders@toptegels.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om dit zo snel mogelijk naar behoren op te lossen. In het geval producten geretourneerd moeten te worden, maak dan gebruik van onze retourprocedure.

Is er sprake van schade, dan dien je dit binnen 5 dagen na levering schriftelijk te vmelden (een e-mail is voldoende) en kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Let op! Bij bestelling wordt koper geacht maximaal 3% snij- en breukverlies te aanvaarden.

Nadat het product/de producten zijn gemonteerd (lees: verwerkt) vervalt de garantietermijn en is Toptegels.nl niet meer aansprakelijk voor schade. Kosten van montage en/of demontage vallen buiten de garantievoorwaarden. Kosten die worden gemaakt t.b.v. montage of die ontstaan uit montage en/of demontage werkzaamheden vallen beide niet binnen de garantievoorwaarden en Toptegels.nl is hier nimmer aansprakelijk voor.

Gevolgschade ontstaan uit een defect en/of mankement, verkeerde montage en/of onjuist gebruik van het product/de producten valt buiten de garantievoorwaarden en Toptegels.nl is hier nimmer aansprakelijk voor.

Indien de klachten gegrond zijn, behoudt Toptegels.nl het recht de manier waarop de garantie toegekend wordt te selecteren. Hierbij kan gekozen worden uit enerzijds het herstellen van de schade, het vervangen van het product/de producten of het compenseren van de waardeafname.
Kies je voor het vervangen van het product/de producten, maar maakt het product geen onderdeel meer uit van het huidige assortiment van Toptegels.nl (en is ook niet meer leverbaar), dan bieden wij een vergelijkbaar alternatief aan op basis van materiaal, design (kleur/afwerking) en prijs/kwaliteitverhouding.

Na ontvangst van een klacht waarin aanspraak wordt gemaakt op de garantievoorwaarden, zal Toptegels.nl binnen 2 werkdagen een reactie geven. Als er nader onderzoek ingesteld dient te worden, laten wij je dit schriftelijk (per e-mail) weten. Vervolgens zal Toptegels.nl zo snel mogelijk een passende oplossing aanbieden.