In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- je/jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content is door Toptegels.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Toptegels.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Toptegels.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Toptegels.nl te worden verzocht.